Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in sectorul sanitar din regiune prin identificarea principalelor probleme cu care se confrunta femeile care lucreaza in acest sector in ceea ce priveste egalitatea de sanse si de gen, prin calificarea/recalificarea si formarea femeilor din grupul tinta, inclusiv in domeniul TIC, prin cresterea gradului de constientizare al salariatilor din acest sector privind egalitatea de sanse si hartuirea sexuala la locul de munca, in vederea reducerii inegalitatilor dintre barbati si femei, a prevenirii discriminarii pe criterii de gen in sectorul sanitar, a asigurarii accesului egal la calificare si dezvoltare profesionala a femeilor din grupul tinta si a promovarii principiilor incluziunii sociale si ale egalitatii de sanse in regiune. Activitatile de formare implementate in cadrul proiectului se adreseaza femeilor din sectorul sanitar din regiune care au nivele reduse de calificare sau calificari ce nu le sunt necesare la locul de munca, acestea avand prioritatea la inscrierea si participarea la cursurile de calificare/recalificare. Lor li se adauga femeile care au nevoie de sprijin in dezvoltarea carierei profesionale.